Nieuws
Maandag 28 januari brachten de peuters van Voorschool ‘De Valkjes’ een bezoek aan de kleuters
van School met de Bijbel ‘De Valk’. Zij luisterden naar ‘Een huis voor Harry’! Dit prentenboek staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen 2019.
Valkse_peuters
Op een dag gaat Harry de poes mee met Vera de vlinder. Opeens is hij Vera kwijt, Harry
ziet haar niet meer. Hij weet ook niet meer waar zijn huis is. Harry is verdwaald en gaat op
zoek naar zijn huis. Hij komt langs veel verschillende huizen, maar waar is zijn eigen huis?
De kinderen luisterden actief en dachten mee. Na het voorlezen kleurden alle kinderen een mooie ‘poes Harry’. Het was leerzaam en gezellig om samen te lezen en samen te werken!
De pedagogisch medewerkers van de Voorschool en de kleuterleerkrachten vinden het belangrijk dat peuters en kleuters veel worden voorgelezen. Jonge kinderen kunnen zelf nog niet lezen, maar ze genieten enorm van aansprekende verhalen, illustraties, interactie
en gezelligheid. Voorlezen is ook belangrijk voor hun taalontwikkeling, verkenning van de
wereld om hen heen en voor het herkennen en begrijpen van sociale situaties en gevoelens.
Omdat de peuters en kleuters op school elkaars ‘buren’ zijn, komen ze elkaar vaak tegen. Ze komen door dezelfde deur de school binnen. Ze delen het speelplein achter de school en een deel van het speelgoed. Ook is er maandelijks een ‘peuter-kleuteruurtje’ waarbij de oudste peuters alvast een poosje kunnen spelen en wennen in de kleutergroep. De drempel van Voorschool naar basisschool wordt lager.