Nieuws
Ook dit jaar stelt Rabobank, via de Rabobank Clubkasactie, een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen. De leden beslissen welke lokale initiatieven en projecten een financiële bijdrage krijgen. De bank stelt dit jaar 100.000 euro beschikbaar.
Uitslag_Rabobank_Clubkasactie
Maandagavond 6 juni werden de cheques uitgereikt tijdens een speciale avond in het Schaffelaartheater van Barneveld. De avond had een olympisch thema. Gastspreker Maarten van der Weijden, winnaar van de gouden olympische medaille in 2008 vertelde zijn verhaal.
Ook reikte hij samen met Mariska de Kleijne, directeur bedrijven van Rabobank Gelderse Vallei de gouden, zilveren en bronzen medaille uit aan de top drie van de Clubkasactie.
Mariska de Kleijne: “Prachtig om op deze manier een bijdrage te leveren. Ik heb enorm veel waardering voor de betrokkenheid en inzet van de vrijwilligers van deze verenigingen en stichtingen.”
De basis van de Clubkasactie is dat leden van de Rabobank inspraak krijgen in de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit terug naar de lokale verenigingen en stichtingen die klant zijn van Rabobank Gelderse Vallei. Ruim 16.000 leden konden hun stem uitbrengen