Nieuws
Vrijdagavond 23 en zaterdagavond 24 februari is er weer gelegenheid voor leden en belangstellenden om naar de sterren te komen kijken en presentaties over het heelal bij te wonen. De waarneemavonden worden gehouden op het erf van het Dagactiviteitencentrum
‘In Goede Aarde’ aan de Doesburgermolenweg 8, 6718 TR Ede (http://tinyurl.com/h24eeoa).
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom!
Sterrenwaarneemavonden
Vooraf aanmelden hoeft niet. Toegang is gratis. In de winteravonden valt er altijd veel te beleven aan de sterrenhemel! De avonden bestaan uit het doen van waarnemingen met het blote oog, de
telescoop en verrekijker met instructie door amateur astronomen. Ter afwisseling van het waarnemen worden er parallel presentaties gegeven in de (verwarmde) activiteitenruimten van
‘In Goede Aarde’. Deze presentaties betreffen uitleg over allerlei sterrenbeelden a.d.h.v. het
computerplanetarium ‘Stellarium’, de opbouw van ons Zonnestelsel en de reizen naar de Maan. En ook bij bewolkt weer vinden deze presentaties plaats.
In het ‘Rustpunt’ wordt uitleg gegeven over de opbouw van ons Zonnestelsel met een eetbare model daarvan. Iedereen die een verrekijker of telescoop heeft wordt in de gelegenheid
gesteld deze op te stellen. Ook als je nog niets afweet van sterrenbeelden is dit een bijzondere gelegenheid om aan enthousiaste waarnemers vragen te stellen.
Wat is er zoal te zien?
Van de wassende maan zien we een sikkel die van dag tot dag duidelijk breder wordt. In de telescoop is te zien dat de maan bedekt is met kraters. Inçhet zuiden staat het sterrenbeeld Orion. De mythologische jager wordt op zijn tocht langs de hemel gevolgd door twee honden, in de vorm van de sterrenbeelden Grote Hond (Canis Major) met de helderste ster Sirius en Kleine Hond (Canis Minor) met de heldere ster Procyon. Bijzonder is dat in de loop van de avond de ster Aldebaran achter de Maan verdwijnt en weer tevoorschijn komt
De sterrenkijkdagen zijn een uitgezochte gelegenheid deze blauwgroene planeet, al waargenomen in de oudheid, maar pas als planeet herkend in 1783, eens met eigen ogen te zien.
Uranus is ongeveer 15 maal zo zwaar als de aarde. In een telescoop zijn ook melkwegstelsels
buiten het onze te zien, zoals de bekende Andromedanevel en de Driehoeknevel. Door de grote afstand van de Andromedanenevel zien we het gezamenlijke licht van de meer dan
100 miljard sterren (zonnen) nog maar als een vage ovale lichtende vlek. De wintermaanden zijn bijzonder geschikt om kennis te maken met een aantal zeer bijzondere sterrenbeelden, zoals Grote Beer ( de z.g. steelpan), die als een vraagteken aan de hemel staat, Voerman, Tweelingen, Andromeda, Cassiopeia, het Zevengesternte.  Overige kosten
Medewerkers en deelnemers van Dagactiviteiten Centrum ‘In Goede Aarde’ verzorgen de consumpties. Hiervoor (koffie, thee, limonade, koeken) wordt een kleine bijdrage gevraagd die ten
goede komt aan het Dagactiviteitencentrum.