Nieuws
Wist u dat u bij de gemeente Ede tot 15 januari 2018 een subsidie aan kunt aanvragen voor het snoeien van knotbomen? Daarmee willen we het onderhoud van beplanting op particuliere grond aanmoedigen. Goede verzorging is belangrijk om dit ‘groen’ in stand te houden. U komt in aanmerking voor de snoei-subsidie als u in het buitengebied woont en 10 of meer knotbomen heeft. Uw bomen moeten dan minimaal 5 jaar niet gesnoeid zijn. De takken moeten minimaal 10 cm. dik zijn op de knot. U moet de bomen voor 15 maart 2018 snoeien. De vergoeding bedraagt 10 euro per boom. Soms is ook een vergoeding mogelijk voor ander hakhoutbeheer, zoals elzensingels of houtwallen.
Snoei-subsidie_knotbomen
Het snoeihout wordt na het knotten bij u opgehaald op voorwaarde dat u alles (ook het dikke hout) levert.. Wel moet u dit dan vooraan in het land leggen zodat de versnipperaar er makkelijk bij kan komen.