Nieuws

Jaarlijks zetten ongeveer 40 ouders zich in om de organisatie van de school goed te laten verlopen. Er wordt geholpen bij het overblijven, bij de luizencontrole, bij het uitlenen van boeken en spelletjes en bij EHBO-lessen. Door hun hulp kan het onderwijsteam zich helemaal inzetten voor het onderwijs aan de kinderen.

Redenen genoeg om ze even in het zonnetje te zetten. Dat doet de school elk jaar aan het begin van het nieuwe schooljaar. Deze week verzorgde het team als blijk van grote waardering een luxe High Tea voor alle hulpouders. Eén van de vrijwilligers, Cobie Kas, werd extra in het zonnetje gezet: zij plastificeerde in de achterliggende maanden bijna duizend nieuwe taal- en leesboeken voor alle kinderen van de school. Een geweldige prestatie!