Nieuws
De afgelopen week heeft een vertegenwoordiging van de SGP-fractie in Ede bezoeken gebracht van de brandweerkorpsen van Bennekom en Harskamp. De brandweerlieden werden hartelijk bedankt voor de inzet in het afgelopen jaar en met name ronde de nieuwe drukke periode van oud en nieuw.
 
“De SGP-fractie in Ede heeft al traditie om elk jaar hulpverleners in de gemeente Ede te bedanken voor hun inzet. Veiligheid is een belangrijk speerpunt, de mensen achter de hulpverlening verdienen onze blijvende steun en waardering”, aldus fractievoorzitter Van der Poel.
De brandweerkorpsen hebben beide hun grote ongenoegen geuit over het feit dat brandweervrijwilligers na 20 jaar automatisch geen koninklijke onderscheiding blijven ontvangen.
Dit is het gevolg van een besluit wat is genomen door de Kanselarij van de Nederlandse Orden. Raadslid Versteeg geeft hier het volgende over aan: “Brandweer mensen staan dag en nacht klaar voor onze veiligheid, hier krijgen ze maar een kleine vergoeding voor. Het is onacceptabel dat dit voorstel nu ter tafel ligt, we gaan er ons politiek voor sterk maken dit besluit te laten terugdraaien”