Nieuws
Vrijdag 13 oktober heeft de ‘School met de Bijbel Ruitenbeek’ het officiële BAS-certificaat ontvangen. Dit is een keurmerk van het ‘Seminarium voor Orthopedagogiek’ (onderdeel van de Hogeschool van Utrecht). Het certificaat geeft aan dat de school voldoet aan de kwaliteitseisen die het Seminarium stelt aan een goede school.
Ruitenbeekschool_BAS-gecertificeerd
Het team van de Ruitenbeekschool heeft daar een jarenlange nascholing voor gevolgd. De start van het BAS-project was in 2009. Nu, acht jaar later, kan dit project succesvol worden afgerond.
BAS staat voor ‘Bouwen aan een Adaptieve School’. Hiermee wordt bedoeld dat de school leerlingen zoveel mogelijk zorg op maat wil bieden binnen het leerstofjaarklassensysteem. De scholing die bij dit project hoort was meteen een uitstekende voorbereiding voor de invoering van Passend Onderwijs. Leerkrachten hebben in de afgelopen acht jaar hard gewerkt aan het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. Hierdoor zijn zij in staat om kwalitatief goed onderwijs te geven en leerlingen te helpen in hun ontwikkeling.
 
De directeur, dhr. L. van Dijk, gaf aan dat het een grote investering is geweest voor het team, maar dat ook veel winst heeft opgeleverd.
“Er is een professionele cultuur gegroeid in de school en het heeft samenbindend gewerkt. De leerkrachten hebben wel een compliment verdiend. Zij hebben zich ingespannen om de werkpunten in praktijk te brengen en dat met goed resultaat.”
Een paar weken geleden is er een auditor op school geweest, afkomstig van de Hogeschool van Utrecht. Hij heeft het kwaliteitshandboek waarin alle afspraken zijn vastgelegd doorgenomen en in orde bevonden. Daarnaast heeft hij alle groepen bezocht om te toetsen of er ook daadwerkelijk gewerkt wordt volgens de gemaakte afspraken. Dat bleek prima in orde te zijn.
 
Een belangrijke conclusie van hem was dat er duidelijke schoollijnen zijn die een ontwikkeling laten zien van de groepen 1 tot en met 8. Een voorbeeld daarvan is de lijn coöperatief leren. Leerlingen leren in groep 1 al samenwerken. In de bovenbouw kunnen leerlingen samenwerken in tafelgroepen en wordt er gewerkt met tutorleren. Dat houdt in dat leerlingen van groep 7 en 8 leerlingen uit lagere groepen begeleiden met het leren.
 
Al met al reden om trots te zijn en dit heugelijke feit te vieren. Vrijdag 13 oktober was het daarom een feestdag. ’s Morgens werd het certificaat uitgereikt, daarna waren er spelletjes voor de leerlingen. Ze konden zich ook prima vermaken op een springkussen. Aan het eind van de morgen werd het feest besloten met pannenkoeken. Moeders van school hebben ’s morgens druk staan bakken en de kinderen hebben genoten van de resultaten.