Nieuws
Jaarlijks stelt de Rabobank via de ‘Rabobank Clubkas Campagne’ een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen.
Omdat de Rabobank een coöperatie is, beslissen de leden van 22 mei tot en met 6 juni welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.
 
Tijdens de Rabobank ‘Clubkas Campagne’ kunnen leden van ‘Rabobank Gelderse Vallei’ hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld. Dit jaar verdeelt ‘Rabobank Gelderse Vallei’ € 150.000,-. Dus doe mee!
 
IKK De Regenboog
De gelden worden bij ‘IKK De Regenboog’ bestemd voor de diverse uitvoeringen en voor het onderhoud van de piano.