Nieuws
De Edese gemeenteraad is donderdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel van burgemeester en wethouders om 900 asielzoekers te huisvesten in de drie opvanglocaties de Klinkenberg (400 plaatsen), de Braamhorst (300 plaatsen) en op camping de Goudsberg in Lunteren (200 plaatsen). De vijf coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, PvdA en D66 stemden voor het voorstel en kregen daarbij steun van GroenLinks. De VVD, SGP en BurgerBelangen stemden tegen.
 
Jan de Boer
 
Zeven uur lang vergaderde de Edese gemeenteraad over de opvang van vluchtelingen. Er was de Edese politiek veel aan gelegen om een zo breed mogelijk gedragen beslissing te krijgen. Om elf uur schorste voorzitter Breunis van de Weerd de vergadering voor tien minuten zoals hij zei. Het was het begin van hoge achterkamertjes politiek. Op de publieke tribune, maar ook in de raadzaal zelf snapten velen niet wat er gebeurde. De tien minuten van Van de Weerd werden uiteindelijk negentig minuten. Het bleek voor de politieke partijen uiteindelijk niet mogelijk om tot elkaar te komen.
Raad_Ede_akkoord_met_opvang_900_vluchtelingen 
foto: Ted Walker 
 
NIET TE VERTEREN Voor de SGP en de VVD bleef het niet te verteren, dat de coalitiepartijen niet tegemoet wilde komen aan hun wensen. De VVD wilde dat camping De Braamhorst na vijf jaar in de oude staat als natuurcamping werd teruggebracht en dat er een second opinion door een onafhankelijk bureau, dat het vertrouwen heeft van de omwonenden, zou worden uitgevoerd. Ook wilde de VVD dat er op de Goudsberg alleen gezinnen zou worden gehuisvest. Iets wat volgens de richtlijnen van de COA niet mogelijk is aldus burgemeester Cees van der Knaap.
 
De SGP wilde geen opvang van asielzoekers op de Goudsberg. Het was volgens Arnold Versteeg (SGP) niet mogelijk met de coalitiepartijen te praten over een andere locatie in Lunteren. BurgerBelangen was tegen omdat deze partij vindt dat vluchtelingen in de eigen regio moeten worden opgevangen.
 
OPGELUCHT Volgens Rasit Görgülü (PvdA) doet het voorstel recht aan de inspanning en de wensen van zijn partij. ,,Daarom zijn wij voor." Ellen Out (GroenLinks/Progressief Ede) was opgelucht en blij dat de kogel eindelijk door de kerk was. ,,We hopen de mensen op korte termijn gastvrij te ontvangen."
 
,,Ondanks dat het voorstel niet helemaal tegemoet komt aan onze primaire voorkeuren zijn we trots dat we in Ede de moed hebben om de opvang van 900 vluchtelingen mogelijk te maken," zei Dirjanne van Drongelen (ChristenUnie).
 
De VVD had volgens Hester Veltman twee stemverklaringen voorliggen. En koos er uiteindelijk voor om tegen te stemmen. ,,De VVD wordt voor het blok gezet en mag alleen alle drie de locaties tegelijk afkeuren of goedkeuren. In het belang van onze inwoners en de vluchtelingen hadden we hier afzonderlijk over willen besluiten. Dan was er in ieder geval voor een of twee locaties meer draagvlak geweest."