Nieuws
Tijdens de zomermaanden zal op vijf zaterdagavonden een Psalmzanguur worden belegd in de Petrakerk van de Gereformeerde Gemeente te Ede (Lunterseweg 25) . Naast de gemeenteleden zijn belangstellenden en vakantiegangers van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen. Neem gerust iemand uit uw buurt of van de camping mee naar deze avond.
Psalmen_zingen_in_de_Petrakerk-2 
Aan de hand van een thema zullen een aantal psalmen worden gezongen. De organisten van de gemeente begeleiden de samenzang. De avonden beginnen om 19.00 en duren ongeveer een uur.
Na afloop is er gelegenheid voor koffie, thee en frisdrank. Er zal een collecte worden gehouden voor de schulddelging. Een goede voorbereiding op de zondag voor het hele gezin!
 
Data en thema:
18 juli: Schepper en schepping
25 juli: Water: beeld van leven en dood
1 augustus: Troost in beproeving
8 augustus: Eeuwig leven
15 augustus: Vergeving
 
Iedereen is van harte welkom!