Nieuws

Een motie van de ChristenUnie, mede ingediend door bijna alle politieke partijen in de Gelderse Provinciale Staten, roept het kabinet en de Tweede Kamer op zich in te spannen voor de kwartierdienst van de Valleilijn. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van de treindienst zoveel zelfs dat de reiziger nu iedere dag de schaduwzijde ondervindt van het succes van de lijn. Gelderland en de regio Food Valley hebben hiervoor al forse bedragen gereserveerd, het is nu aan het kabinet en de Tweede Kamer werk te maken van de kwartierdienst van de Valleilijn.
Nu zijn er meer reizigers dan plaatsen in de trein, mensen moeten achterblijven op het station. Dit is een ongewenste situatie en op te lossen door vaker een trein te laten rijden. Reden voor de ChristenUnie om een motie in te dienen om het kabinet en de Tweede Kamer op te roepen werk te maken van de kwartiersdienst. In maart van dit jaar was in de Tweede Kamer al een motie aangenomen waarin de regering werd gevraagd de kwartierdienst op de Valleilijn mogelijk te maken. De neuzen staan de goede kant al op, nu nog vaker de treinen laten rijden, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de vergadering van Provinciale Staten vandaag. De motie Valleilijn werd door een overgrote deel van de Staten overgenomen.