Nieuws
Donderdag 24 november en woensdag 7 december organiseert Veilig Verkeer Nederland, afdeling Ede, een ‘Opfriscursus rijvaardigheid’, voorheen ‘BROEM’. Deze opfriscursus is bedoeld om een beter inzicht te geven in het verkeer. De opfriscursus is voor automobilisten van 55 jaar of ouder.
Deze vindt plaats in Ede, Frankeneng 104 en is van 08.30 – 12.15 uur of van 13.00 – 16.45 uur.
Opgeven voor de dag van 24 november kan tot maandag 21 november. Voor de opfriscursus van 7 december is opgave mogelijk tot maandag 5 december.
Dit kan via 085 48 77 110 of info@vvn-ede.nl.
De opfriscursus wordt gefinancierd door het ROV, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid. Deelname is gratis en heeft geen consequenties voor het behouden van het rijbewijs.
 
De opfriscursus is een samenwerking tussen Veilig Verkeer Nederland, Jaap Speelziek Opleidingen en Stichting Rijbewijs Zorg. Ouderen kunnen deze dag hun rijvaardigheid testen en theoriekennis bijspijkeren. Daarnaast is er een verkeersgerelateerde workshop.
Met speciaal opgeleide rijinstructeurs wordt in eigen auto een rijvaardigheidsrit van ongeveer 30 minuten afgelegd. Na afloop krijgt de deelnemer persoonlijke adviezen om veilig als automobilist aan het verkeer deel te nemen. Aan het einde van het programma krijgen de deelnemers een deelnamecertificaat en een adviesrapport.
 
Veel automobilisten die zo’n dertig jaar geleden hun rijbewijs hebben gehaald, zijn ervaren bestuurders. In de loop der jaren is het verkeer intensiever geworden en zijn kruispunten en verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Door het opfrissen van de kennis op het gebied van de nieuwe verkeersregels en te leren hoe deze ook op de juiste manier toe te passen, kunnen er ongelukken voorkomen worden.