Nieuws

Maandag 3 november is zorgdienstverlener Opella officieel gestart met de Opella Academie. Doel van de Academie is om (toekomstige) medewerkers op te leiden voor een baan bij Opella.
De eerste stap is de samenwerking tussen Opella en Rijn IJssel voor de opleiding Verzorgende IG. Hiervoor werd een convenant namens Rijn IJssel ondertekend door Ben Geerdink, voorzitter college van bestuur. Kars Hazelaar, voorzitter raad van bestuur, zette namens Opella zijn handtekening.

Opleiding op maat
De BBL opleiding verzorgende IG is een opleiding op maat, met uitgebreid aandacht voor de diverse aspecten van het vak waarin de klant centraal staat. Elke student krijgt een individueel leerarrangement dat aansluit op de competenties van de student. De thema’s die in de opleiding aan de orde komen, worden direct toegepast in de praktijk bij één van de zorgconcepten van Opella. Docenten van Rijn IJssel verzorgen het onderwijs incompany bij Opella,hierbij ondersteund door inhoudsdeskundigen van Opella. Studenten die de opleiding succesvol afsluiten, ontvangen een landelijk erkend diploma tot Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG) en kunnen bij Opella aan de slag.

Belang van deze samenwerking
Na het ondertekenen van het convenant werd het belang van deze samenwerking en van het geven van goed onderwijs, dat aansluit bij de beroepspraktijk, bevestigd door beide partijen. “Studenten worden opgeleid voor de toekomst, die breder is dan het vak waar ze nu in gaan werken”: aldus Ben Geerdink van Rijn IJssel. Kars Hazelaar van Opella bevestigt dit: ”Het gaat om goede zorg bij Opella en daarbij is opleiden onontbeerlijk.”