Nieuws
Dagbehandeling maakt het mogelijk om zo lang mogelijk thuis blijven wonen, ook indien men zorg nodig heeft. De drempel om die stap te nemen blijkt vaak nogal hoog. Om zoveel mogelijk inwoners te informeren over dagbehandeling en alles daaromheen, brengt Norschoten een dagbehandelingskrant uit. Deze krant wordt in week 4 huis-aan-huis verspreid in Barneveld en omstreken.
 
Drempel verlagen
Met deze krant wil Norschoten op een begrijpelijke manier uitleggen wat dagbehandeling inhoudt. De krant is gevuld met interviews met cliënten, mantelzorger, wijkverpleegkundige, behandelaren, specialist ouderengeneeskunde. Van verschillende kanten wordt dagbehandeling belicht: wat betekent dagbehandeling voor de cliënt, hoe ervaart de mantelzorger (vaak de partner) dit, wat doet de fysiotherapeut en wat is de rol van de specialist ouderengeneeskunde.
Overhandiging eerste exemplaren
De eerste exemplaren zijn woensdag 18 januari uitgereikt aan de cliënten van dagbehandeling De Valk. Zij hebben meegewerkt om een hele dag dagbehandeling in beeld te brengen. Dit beeldverslag is als een filmstrip onderin de krant opgenomen.