Nieuws
De SGP heeft met succes aangedrongen op uitstellen van de bezuiniging op het onderhoud van sloten in het buitengebied. Deze bezuiniging zou gehaald moeten worden door dit jaar al geen slootmaaisel meer op te halen wat vrijkomt bij het schoonmaken van sloten langs doorgaande wegen in het buitengebied.
 
Het College wil nu volgend jaar in overleg met grondeigenaren en LTO de risico’s in kaart brengen en bekijken of de bezuiniging alsnog gehaald kan worden. De SGP heeft hierover verschillende keren vragen gesteld en hierop aangedrongen.