Nieuws
De traditionele jaarvergadering begon met een al evenheerlijke als traditionele stamppotten-buffet, gekookt door verschillende leden.
Leden_gehuldigd 
Na het meditatieve gedeelte was het tijd voor het huldigen van de trouwe leden
Dat waren er weer diverse dames, t.w. Marjan v.d. Berg-Dokter 30 jaar lid, An v.d. Berg-Hoogebeen en Hennie v.d. Brink-Pater 35 jaar lid, Ger van Harten-Munt 40 jaar lid. en Lientje v.d. Kieft-Brandsen was zelfs al 50 jaar lid. Hiervoor kreeg zij een speciaal voor de vereniging ontworpen zilveren speldje en een oorkonde, daarmee is zij erelid geworden. Alle jubilarissen kregen natuurlijk ook een mooi boeket.
 
Gedurende de vergadering was er ook nog een bestuurswisseling, Jannie van Harten -v.d. Bruinhorst maakte plaats voor Dicky v.d. Berg-van Bennekom als algemeen adjunct.
Tegen alle landelijke trends in is de Valkse vereniging nog steeds groeiende, het bijzonder gewaardeerde lid Corine Hardeman-v.d. Braak kon dit seizoen zelfs vier nieuwe leden aangeven
De dames Codee en Mosterd gaven een indrukwekkende presentatie over Tsernobyl-kinderen uit Wit-Rusland die in Lunteren worden opgevangen en aangesterkt
 
Na de grote verloting met mooie prijzen werd de avond afgesloten met een Bede gezang