Nieuws
Sovon Vogelonderzoek houdt samen met natuurver-eniging IVN Barneveld op woensdagavond 28 februari een lezing met korte cursus over broedvogeltellingen op de Veluwe en in de Gelderse Poort.
 
,,Er worden te weinig broedvogeltellingen uitgevoerd. Het zou mooi zijn hier verandering in te brengen... vandaar de bijeenkomst. Vogels zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van natuurgebieden. Het tellen van broedvogels is een leuke hobby en tevens lever je een be-langrijke bijdrage aan natuur- en milieustatistieken. Tijdens het broedvogels tellen kan je veel leuke vogelsoorten tegenkomen,’’ aldus een woordvoerder van het IVN.
Sovon Vogelonderzoek is op zoek naar vrijwilligers die broedvogels willen tellen in de provincie Gelderland. Het gaat daarbij niet om alle soorten, maar om een beperkte lijst van soorten die van belang zijn voor het natuurbeheer. Ervaring met broedvogeltellingen is niet noodzakelijk. Wel is enige basiskennis van vogelgeluiden vereist.
 
De lezing wordt 28 februari gehouden in het Biologisch Centrum Bar-neveld, Churchillstraat. Vanaf 19.45 uur ontvangst met koffie/thee en van 20.00 tot 20.45 uur lezing. Na de pauze van 21.15-22 uur korte broedvogeltelcursus. Hoe ga je te werk bij een broedvogeltelling?
Aanmelden is noodzakelijk. Ook voor meer info: Daan Kuiper, akuiper@solcon.nl/ 0342 417810
 
Tijdens een eerste gezamenlijk veldbezoek krijgen de deelnemers een broedvogel-tel-cursus op maat. Een deel van het veldwerk moet zelfstandig worden uitgevoerd, al dan niet samen met een andere vrijwilliger. Het is de bedoeling dat ieder telgebied 5 tot 6 maal wordt bezocht. Tijdens deze bezoeken worden de zingende en/of anderszins territoriale vogels op kaart ingetekend. De keuze van het gebied hangt af van de voorkeur -bijvoorbeeld heideterrein of bos- en van de woonplaats. Ook in de loop van het seizoen is er desgewenst onder-steuning bij het veldwerk.
Liever eerst de kat uit de boom kijken? Kom dan ook naar deze avond en luister naar het verhaal over broedvogels tellen.