Nieuws
Burgemeester René Verhulst van Ede heeft donderdag 26 april 2018 aan 21 mensen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen zijn inwoners van de gemeente Ede. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op
27 april. Eén inwoner van Ede kreeg zijn onderscheiding elders uitgereikt.
Twee inwoners van Lunteren en twee inwoners van Ede werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 18 inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Onderstaand de inwoners uit de regio die een Koninklijke onderscheiding kregen.
Koninklijke_onderscheiding_voor_inwoners_uit_de_regio
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
• De heer A.J.M. Barendrecht,
70 jaar, Lunteren Tijn Barendrecht was tot 2012 werkzaam als adviseur. In 1996 begon hij met vrijwilligerswerkmbij de vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe. Daarna heeft hij het voorzitterschap van golfvereniging Edda Huzid op zich genomen en heeft hij in meerdere organisaties een belangrijke en actieve bestuurlijke rol vervuld. Zo was hij voorzitter
van de Koepelcommissie bij stichting Het Luntersche Buurtbosch, voorzitter van de Raad
van Toezicht bij stichting Allegoeds te Lunteren, mede-oprichter van Probus Lunteren en voorzitter van de stichting Glindster. Ook was hij alsmvrijwilliger en bestuurslid betrokken bij stichting Hamlin Fistula en is hij sinds 2013 betrokken bij museum Nairac in Barneveld, waar hij een grote rol heeft gespeeld bij de verzelfstandiging van het museum.
• De heer drs. W.E. van den Brandt, 70 jaar, Lunteren
Wim van den Brandt is zelfstandig ondernemer en al zeventien jaar actief als vrijwilliger. Hij was
negen jaar voorzitter van het CDA in Ede en was tot 2016 lid van de Raad van Toezicht en penningmeester van woon-zorg- en dienstencentrum,Bethanië/ Stichting Oldenhof. Hij was twee jaar projectleider LRP voor de Protestantse Kerk in Nederland en is ouderling-kerkrentmeester van de Nieuwe Kerkgemeente in Ede. Ruim vijf jaar is hij voorzitter van het Edes Bedrijfs
Contact, de koepelorganisatie voor alle Edese bedrijventerreinverenigingen, en vicevoorzitter
van de Federatie Ondernemerskringen Vallei. Zijn netwerk heeft hij als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ICT Valley ingezet voor de uitbouw van het ondernemersnetwerk
ICT Valley in de FoodValley regio.
Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
• De heer E.J. Brinks, 66 jaar, Lunteren
Egbert Brinks was meer dan dertig jaar werkzaam zowel als begeleider, leidinggevende, directeur/ bestuurder en vrijwilliger in de gehandicaptenzorg bij dagactiviteitencentrum Veldheim van stichting Abdullam en later bij zorgboerderij De Veenhoeve in Ederveen. Bij beide organisaties was hij 24 uur per dag zeven dagen per week beschikbaar en nauw verbonden met de deelnemers/ bewoners en de activiteiten. Hij zorgde door het binnenhalen van werk dat ze een zinvolle en nuttige, dagbesteding hadden en deel uit maakten van de maatschappij. Ook betrok hij buurtbewoners bij activiteiten, wierf hij vrijwilligers en zorgde hij voor integratie in de wijk. Eerder was hij zeven jaar diaken bij de Gereformeerde Gemeente in Melissant.
• De heer H.A.F. Kolkman, 66 jaar, Otterlo
Harrie Kolkman is al zo’n veertig jaar actief als vrijwilliger binnen de paardensport in de gemeente
Hof van Twente. Hij is elf jaar voorzitter,geweest van paardensportvereniging en ponyclub,de Hagmolenruiters en zat vanaf 1979 in het bestuur van stichting de Hoffmeijer. In 1995 werd
hij vicevoorzitter en zeven jaar later voorzitter. Zijn ervaring en netwerk heeft hij ingezet om de
ontwikkeling van zijn toenmalige buurjongen te stimuleren die het syndroom van Down heeft.
Door hem mee te nemen naar wedstrijden gaf hij deze jongen een extra uitlaatklep en de mogelijkheid om de rol van ringmeester tijdens wedstrijden onafhankelijk te vervullen.
De onderscheiding aan de heer Kolkman is in Goor uitgereikt door burgemeester Ellen Nauta-
van Moorsel van de gemeente Hof van Twente.
• De heer A.G. Meerveld, 73 jaar, Wekerom
Arie Meerveld is in 2000 bij voetbalvereniging SDS’55 begonnen als vrijwilliger en al gauw
werd hij sportparkbeheerder, hetgeen vele uren per week in beslag neemt. Hij verricht onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, regelt materiaal, zorgt voor de opening en sluiting van het terrein en heeft jarenlang in de sponsorcommissie  en de familiedagcommissie gezeten. Ruim twee jaar was hij vrijwilliger bij het Kulturhus in Wekerom waar hij meerdere malen per week
werkzaamheden verrichtte en meedraaide in het beheer van het dorpshuis. Naast zijn vrijwilligersactiviteiten is hij al jaren behulpzaam in debuurt.
• De heer drs. E. van Milligen, 70 jaar, Otterlo
Evert van Milligen was, tot hij in 2008 wethouder werd, werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en
was tien jaar raadslid voor de VVD in Ede met een onderbreking van zes jaar vanwege het wethouderschap. Hij begon zijn vrijwillige werkzaamheden bij de belangenvereniging Otterlo’s Belang waar hij elf jaar voorzitter was en zich inzette voor de belangen van de inwoners. Tevens was hij vrijwilliger en bestuurslid bij woonzorghuis Eureka in Otterlo en is hij twee periodes penningmeester geweest van Tennis Vereniging Otterlo. Daarnaast was hij de mede initiatiefnemer en voorzitter van het Comité Otterlo 1150.
• Mevrouw B. Nap-Boer, 66 jaar, Lunteren
Barry Nap-Boer verricht al meer dan 35 jaar vrijwilligerswerk. Zij begon in 1982 bij de VOOR
ELKAAR vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond en is later ook medeorganisator geworden. Het betreft vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze geeft presentaties ter promotie, coördineert en werft vrijwilligers,en verzorgt de instructie voor deze weken. Bij de Nederlandse Patiëntenvereniging is zij al tien jaar actief als docent bij cursussen aan nieuwe vrijwilligers in de terminale thuishulp. Zij is voorzitter van de vrouwenvereniging Ruchama van de Hervormde Gemeente Lunteren.
• De heer S.B.S. Wielstra, 56 jaar, Lunteren
Ben Wielstra is postbezorger bij Post NL en is al vierendertig jaar actief als vrijwilliger. In 1983
werd de Vluchtheuvel Lunteren opgericht, een interkerkelijk samenwerkingsverband met een
diaconale taak. Als vrijwilliger verrichtte hij veel jongerenwerk door het organiseren van activiteiten, later werd hij bestuurslid en heeft hij mede richting gegeven aan het beleid van
de stichting. Bij Dorcas Hulp en Ontwikkeling is hij al twintig jaar mede-coördinator van de voedselactie in Lunteren. Bij de Gereformeerde PKN Kerk in Lunteren heeft hij vrijwilligerswerk verricht als wijkouderling en momenteel is hij jeugdouderling.