Nieuws
Netty Meerkerk (62) uit Harskamp (zie foto) en Hilda de Heer (56) uit Boskoop ontvingen
zaterdag 15 september 2018 uit handen van burgemeester mr. drs. J.W.E. Spies van Alphen aan den Rijn de versierselen behorende bij hun benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Stichting Ichthus Dit gebeurde tijdens de viering van het 20-jarig jubileum van de Stichting
Ichthus, een christelijke, interkerkelijke, non-profit reisorganisatie, die vakantiereizen naar het buitenland organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking.
Koninklijke_onderscheiding_voor_Netty_Meerkerk
Deze organisatie wordt geheel belangeloos geleid door vrijwilligers. Merv. De Heer en mevr. Meerkerk zijn oprichters van de Stichting Ichthus vakantiereizen. Vanaf de oprichting is mevrouw De Heer secretaresse van de Stichting en mevrouw Meerkerk tot 2008 penningmeester en aansluitend algemeen adjunct. Beide dames gaan ook als coördinerend verpleegkundige mee met reizen naar het buitenland. Christelijke bibliotheek Ruth Mevrouw Meerkerk is vrijwilliger en bestuurslid bij de Christelijke bibliotheek Ruth in Harskamp. Daarnaast zet zij zich in voor de Hervormde gemeente in Harskamp, en is zij bestuurslid van de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) afdeling Ede.
Fotograaf: Willy van den Valk