Nieuws
Woensdag 14 februari vierden de leden van Christenvrouw ‘De Valk’ hun jaarvergadering. Er werd begonnen met een stamppottenbuffet dat door enkele dames was verzorgd. Ook het toetjesbuffet was door de
dames zelf verzorgd. Het was weer een erg gezellige avond met leuke voordrachten en ook een verloting.
Jubilarissen_bij_Christenvrouw_De_Valk 
De Christenvrouw De Valk telt plm. 80 leden. Dit jaar waren er acht jubilarissen.
De dames Bol- Borren, Groeneveld- van Beek, v.d. Haar- Minne, van Luttikhuizen- v Ee, van Luttikhuizen- van Milligen vierden hun 35 jarig jubileum.
De dames v.d. Brink- van Middendorp, van Essen- van Roekel en van Omme- van Lagen zijn 50 jaar lid.
Deze dames werden gehuldigd en in de bloemetjes gezet (zie foto).