Nieuws
Door Henk de Rooy
 
Woensdag 20 maart vinden ook de waterschapverkiezingen plaats. Op de lijst van kandidaten vinden we ook Johannes van der Poel terug. Deze achttienjarige Edenaar staat voor de SGP op de Lijst en is daarmee de jongste kandidaat.
Dat de appel niet ver van de (politieke) boom valt is ook in dit geval bewaarheid. Johannes is het jongste kind van SGP/fractievoorzitter in de Edese gemeenteraad, Nico van der Poel.
Johannes_van_der_Poel 
Zuiveren afvalwater
Water heeft al geruime tijd zijn interesse en hij heeft er ook zijn studie op afgestemd. De opleiding watermanagement bij Helicon in Velp wordt dit jaar afgerond. Water zit als het ware dus in zijn aderen. De keuze voor het zich kandidaat stellen waterschap is dan ook geen vreemde.
“Waterschappen werken vanuit zichzelf. Ze hebben de zorg voor het zuiveren van afvalwater, er alles uithalen wat we kunnen. De kwaliteit en het peil controleren van sloten en beken en de waterveiligheid. Velen hebben een direct belang bij het werk van de waterschappen. Als waterschap heb je te maken met vele belangen, dus blijft het altijd polderen met alle betrokken partijen.”
Aangegeven wordt dat het steeds moeilijker wordt het afvalwater te zuiveren. “Het wordt een steeds groter probleem door o.a. het medicijngebruik en het plastic. Waterschappen doen wat ze kunnen om het oppervlakte water zuiver te houden.”
Hoewel waterschappen gaan over waterbeheer van het oppervlaktewater, niet voor het drinkwater dat uit de kraan komt.
 
Veiligheid mens en dier
De waterveiligheid heeft de aandacht bij Johannes. Het beheer van dijken en waterkeringen. “Dat is een taak van waterschappen. Zorgen dat dijken en waterkeringen op peil en veilig zijn. Want wanneer de Grebbedijk doorbreekt hebben we in de gemeente Ede natte voeten. Overal in het land werken waterschappen aan de veiligheid van mens en dier. In deze regio maakt het waterschap zich sterk voor een robuust watersysteem waarvan landbouw en natuur profiteren en het terugbrengen van de oude beeklopen in het landschap.”
Dat de situatie die wordt geschetst niet zo onmogelijk is, werd bijna bewaarheid in 1995 toen de rivieren ver buiten hun overs traden en de dijken in het rivierenland het maar net hielden. De Betuwe werd geëvacueerd en de bewuste Rijndijk bij de Grebbenberg hield het maar net.
 
Een stukje recente geschiedenis dat ook bij Johannes niet onbekend is. “Het is het afwegen van belangen. Ik ben ervoor voor het vooruitzien, regeren en beleid te maken over een langere periode dan vier jaar, zoals bij een dijkversterking zelfs 50 jaar. Dan kunnen er stappen worden gemaakt m.b.t. het waterbeheer.”
 
Johannes van der Poel staat als nummer vier op de kandidatenlijst van de SGP bij de waterschapverkiezing. Om direct te worden verkozen heeft hij 4.500 voorkeursstemmen nodig. Hij twijfelt zelf aan de haalbaarheid, maar denkt wel dat de huidige drie zetels in het algemeen bestuur van het waterschap behouden blijven.