Nieuws
Het doel van de jeugduitwisseling ‘European Youth for Environment (E.Y.E.)’ is om jonge mensen uit verschillende delen van de EU vaardiger te maken voor een toekomstige leefomgeving en werkkring in een wereld die steeds verandert in sociaal, economisch en natuurlijk opzicht met als grote uitdaging om deze wereld duurzaam te behouden.
Dit leert de jeugd op een informele manier door ‘learning by doing’ activiteiten op het gebied van taal, communicatie, het nemen van initiatieven om een doel te bereiken, voeding, kleding, godsdienst of levensovertuiging, werkkring en wijze van omgaan met de natuur. Zo verwerven zij nieuwe vaardigheden die zij thuis en in het maatschappelijke leven zullen kunnen toepassen. We gaan met Roemeense, Hongaarse en Nederlandse jongeren aan de slag ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling inclusief milieuvriendelijk gedrag en vormen van ondernemerschap.
 
Lentepleinmarkt Ederveen
De activiteiten op en rond het komende Lenteplein van 6 april zijn daar een mooi voorbeeld van. Het verzamelen van bruikbare tweedehands spullen is een begin. Deze spullen, die voor de één overbodig geworden zijn krijgen bij een ander weer een nieuwe bestemming.
Kleding, boeken en vintage spullen kunnen vaak nog best een tweede of derde ronde mee en komen zo niet meteen als afval in het milieu terecht. We richten ons ook op het verminderen van het gebruik van plastic.
U krijgt uw koffie aangeboden in een vintage kopje dat voor hergebruik geschikt is en er is de verkoop van Doppers om het eenmalig gebruik van plastic flesjes te verminderen.
Iedere deelnemer aan Jeugduitwisseling E.Y.E. krijgt een Dopper met het logo van de uitwisseling uitgereikt. Deze uitwisseling is een Erasmus + project van de Roemenië Commissie van de Gereformeerde Kerk PKN in Lunteren met mede-financiering van de EU.