Nieuws
Vanaf nu is er in de regio Lunteren een nieuwe vorm van ondersteuning beschikbaar voor kinderen en hun ouders die te maken krijgen met ingewikkeld verlies, of daarin dreigen vast te lopen. ‘Groot Kormelink Mediation & Verlies Verwerking’ heeft zich gespecialiseerd in het bieden van hulp op maat. Het meemaken van een verlieservaring heeft vaak een grote impact en elke verlieservaring brengt een vorm van rouw met zich mee.
Hierbij kun je denken aan kinderen die moeite hebben met de situatie rondom de scheiding
van ouders en de verlieservaring die dit met zich mee brengt. Ook is deze hulpvorm geschikt voor kinderen die te maken krijgen met een verlies naar aanleiding ziekte of
overlijden.
aJeugdhulp_voor_kinderen
 
Maurits Groot Kormelink: “ Samen met ouders, kinderen en eventueel verwijzers maak ik tijdens de eerste twee gesprekken een plan waarin we met elkaar het doel van de hulpverlening bepalen. Ook stellen we vast hoeveel gesprekken er nodig zijn. In de periode daarna bespreek ik regelmatig de voortgang met ouders en/of kind(eren) verloopt en of het doel bijgesteld moet worden. De hulp die ik bied, vindt veelal thuis of op school plaats. Dit gaat in onderling overleg.”
Inwoners van Lunteren en omgeving kunnen met een verwijzing van de huisarts, het
‘Centrum Jeugd en Gezin’ (CJG) of het wijkteam de kosten vergoed krijgen vanuit de jeugdwet. Voor meer informatie bezoek de website: www.gkmv.nl
of bel met 06 – 2359 0429. Een persoonlijke vrijblijvende intake is ook mogelijk