Nieuws
Het tweede lustrum van het ‘Interkerkelijk koor Immanuël’ uit Harskamp wordt zaterdag 1 april gevierd met een concert in de Oude Kerk van Ede.
Interkerkelijk_koor_Immanul_viert_haar_tien_jarig_jubileum
Het concert begint met de passiecantate ‘Olivet to Calvary’ (van Olijfberg naar Golgotha) van John Henry Maunder. Deze cantate vertelt het lijden en sterven van Jezus.
Daarna wordt hun tweede cd ‘Groot is de liefde van Jezus’ gepresenteerd en zal het koor daarvan enkele liederen ten gehore brengen.
De algehele leiding is in handen van de dirigent, Gerwin van der Plaats.
De avond begint om 19.30 uur, een half uur voor aanvang zijn de deuren van de kerk open.