Nieuws
De zorg is veranderd. Er zijn vier nieuwe wetten. Wetten waar u mee te maken kan krijgen. Omdat er zorg en ondersteuning nodig is bij het wonen en leven. Of omdat u betrokken bent als ouder, verzorger of als mantelzorger.
 
Wilt u weten wanneer u een beroep kunt doen op de Wmo of uw zorgverzekering? Wilt u weten hoe de procedure om zorg te krijgen (zou) moet(en) verlopen? Wilt u weten wat dat betekent voor eigen bijdragen en wat de mogelijkheden van PGB zijn?
Of wilt u weten wanneer u een beroep kunt doen op de Wet Langdurige Zorg? Heeft u nu een CIZ indicatie, maar moet dit najaar nog een gesprek met de gemeente
en/of wijkverpleegkundige plaats vinden? Wilt u weten hoe u zich op dat gesprek kunt voorbereiden?
 
Kom dan naar de bijeenkomst op dinsdag 15 september om 19.30 uur in Het Westhoffhuis, Dorpsstraat 28, 6741 AL Lunteren .
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Naar-Keuze en het programma Zorg Verandert. De bijeenkomst is gratis. De inleiding wordt verzorg door Dorien Kloosterman.
 
Aanmelden
Deelname is kosteloos, eventuele reis- en parkeerkosten zijn voor uw eigen rekening.
U kunt zich tot 10 september aanmelden telefonisch via (0481) 374589. Ook kunt u bellen naar Jannie van Eck, contactpersoon van de regio, telefoon 0318-616775.