Nieuws
Woensdag 4 februari, om 20.00 uur, wordt er in het Historisch Museum Ede een lezing getiteld: ‘De Statenvertaling en de Nederlandse identiteit’. Dit wordt gedaan met beelden en verzorgd door prof. A.A. den Hollander. Professor den Hollander is hoogleraar voor de geschiedenis van het religieuze boek aan de VU te Amsterdam.
De lezing vindt plaats naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Het Boek der Boeken’ die nog tot 6 april in het museum te zien is.
De Statenvertaling verscheen in 1637. Het is de eerste Nederlandse Bijbelvertaling, direct vertaald uit de grondteksten.
 
De Synode van Dordrecht (1618-1619) had de beslissing genomen deze vertaling te laten maken en bijna twintig jaar later is zij daadwerkelijk verschenen bij Paulus Aertsz van Ravensteyn te Leiden. Meteen na haar verschijnen in 1637 werd de Statenvertaling in bijna alle kerken ingevoerd en op grote schaal op scholen en door mensen thuis gebruikt. Zij zou binnen enkele decennia de meest gezaghebbende en publieke versie van de Bijbel in de Nederlandse taal worden.
Meer dan drie eeuwen lang domineerde zij vervolgens de Bijbelproductie in ons land. Als gevolg daarvan heeft de Statenvertaling een ongeëvenaarde verspreiding en doorwerking in de Nederlandse samenleving gehad, tot op de dag van vandaag.
Niet zelden was de Statenvertaling het enige, of tenminste een van de weinige boeken, die mensen in huis hadden. Er is dan ook geen boek dat meer invloed heeft gehad op de Nederlandse taal, maar ook op kunst en literatuur dan de Statenvertaling.
 
Aanmelden vooraf is gewenst via info@historischmuseumede.nl of (0318) 619 554. Toegangsprijs € 5,- incl. koffie/thee (Leden VOE € 1,- korting).