Nieuws
Het IVN afdeling Barneveld organiseert in het najaar van 2019 een Groen Cursus. Dit is de voorlo-per op de alom bekende gidsenopleiding. Het is een cursus van 5 theorieavonden op woensdagavond en 5 excursies op de zaterdagmorgen.
In deze cursus, die vooral bedoeld is voor beginnende na-tuurliefhebbers, wordt aandacht besteed aan het landschap op de Veluwe en de dieren en planten die er leven. Ook andere onderwerpen komen aan bod, zoals paddenstoelen en de beken en sprengen. De Kootwijkerzandverstuiving zal zeker niet vergeten worden.
 
Iedere cursist weet na deze Groen Cursus de grondbeginse-len van de natuur en zal zeker geïnspireerd raken om zich daarna aan te melden voor een gidsenopleiding.
 
De onderwerpen op de cursusavonden zijn:
Woensdag 18 sept.: Het ontstaan van de Veluwe en de Gelderse Vallei.
Woensdag 2 okt.: Zandverstuiving, heide en bos.
Woensdag 16 okt.: Paddenstoelen.
Woensdag 30 okt.: Grofwild op de Veluwe.
Woensdag 13 nov.: Water, beken en sprengen.
 
De excursie is op de zaterdagochtend na de theorie avond.
De cursus kost € 35,-- (inclusief koffie/thee op de cursus-avonden). Leden of donateurs van het IVN betalen € 30,--.
De cursusavonden worden gegeven in het natuureducatie centrum van het IVN bij kasteel de Schaffelaar, Stations-weg 2C in Barneveld. De cursustijden op woensdagavond zijn van 19.30 uur tot ± 22.00 uur. Voor inlichtingen over de cursus kan contact worden opgenomen met Ine van Maren (e-mailadres: vanmaren.ine@gmail.com of telefonisch via 033-2778813 of 06-51773527).
 
Wilt u zich al aanmelden, graag voor 1 augustus. Dit kan ook bij bovenstaand e-mailadres. Zie voor meer informatie www ivn.nl/afdeling/barneveld