Nieuws
 Onlangs werden medewerksters van ‘ICARE’ verwend met een uitgebreid en smakelijk diner van een ex-cliënt.
ICARE_werd_bedankt_met_diner
Dit viel de medewerksters ten deel als dank voor de verleende zorg in het afgelopen jaar.
De geste werd zeer op prijsgesteld en op de foto zit het gehele gezelschap aan een gezellige tafel.