Nieuws
In iedere straat vind je wel tuinen met buxussen, vaak zelfs veel buxussen. Een verzameling bollen, dicht tegen elkaar aan en van verschillende formaten. Er is echter een probleem, de buxusrups teistert Nederland. Zijn vraatzucht is ongekend en verandert de fraai groen gekleurde kleine blaadjes in een dorre en bruine bende. Velen dachten dat de langdurige en buitengewoon
hete zomer de buxussen hadden uitgedroogd. Maar na een inspectie zag je ze, die groene, ellendige rupsen exoten.
Invasieve exoot
 
Ecoloog Kars Veling van de vlinderstichting verklaart ‘Omdat het een invasieve exoot is, heeft de rups in principe geen natuurlijke vijanden’. De rups tast geen andere planten of dieren aan’. ‘Hij eet alleen buxus, als de rups geen buxus kan eten gaat hij dood’. De rupsen hoppen dus vrolijk
van buxus naar buxus en zijn erg blij met onze monocultuur aan buxussen in onze tuinen.
Kadootje uit Japan Volgens de Vlinderstichting werd de buxusrups in 2006 in Duitsland voor
het eerst gemeld. Waarschijnlijk meegekomen met een zending buxus uit Japan. In 2007 waren er ook twee vondsten in Nederland in het westelij rivierengebied bij Sleeuwijk. In de periode
van 2015 – 2017 kwamen er ook meldingen binnen vanuit Groningen en Friesland. Het is onwaarschijnlijk dat de buxusrups zal verdwijnen.
Het_Buxus_Drama
De Buxuxrups verpopt zich naar de buxusmot.
 
Het is dus zaak om de aangevreten en kale
buxussen te vervangen voor andere langzaam groeiende groenblijvers. Koolmezen de Sjaak
Vorig jaar zijn er nogal bovenmatig veel dode koolmezen gevonden, vooral in Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. De link met de bestrijding van de buxusrups met pesticiden ligt voor de hand.
Conclusie
Vervang buxus door de groenblijvers,  Want geen buxus, geen leven voor de buxusrups en behoud van de koolmeesjes.