Nieuws
 Zondagsschool ’t Mosterdzaadje uit Harskamp hoopt zondag 19 februari 2017 50 jaar te bestaan. Al in 1967 werd de Hervormde Zondagsschool opgericht en in 50 jaar tijd hebben al ongeveer 450 kinderen op zondagsschool gezeten.
De naam ’t Mosterdzaadje komt van de bijbeltekst uit Mattheus 13 vers 31 en 32: de gelijkenis die de Heere Jezus verteld over dit zaad, wat als zaadje tot één van de kleinste behoort, maar uitgroeit tot een grote plant.
Het doel van de zondagsschool is de kinderen al op jonge leeftijd bekend maken met de bijbel en zo het zaad van het Evangelie, de blijde boodschap, te zaaien en kinderen dicht bij de Heere Jezus te brengen.
Harskampse_zondagsschool_bestaat_50_jaar
Foto: De jongste groep.
 
In het begin werd er zondagsschool gehouden in de School met de Bijbel te Harskamp, later werd uitgeweken naar het verenigingsgebouw. Op dit moment telt de Zondagsschool ongeveer 56 kinderen, die verdeeld zijn in drie leeftijdsgroepen. De leiding telt 12 personen, vier voor iedere groep. Iedere week zijn er per groep twee leidinggevenden aanwezig tijdens het wekelijkse zondagsschooluur van 14.00 tot 15.00 uur op zondagmiddag. Tijdens deze wekelijkse bijeenkomst staat het Bijbelverhaal centraal.
Harskampse_zondagsschool_bestaat_50_jaar_2
Foto: Waar het 50 jaar geleden begon
 
Daarnaast worden er ook andere dingen gedaan rondom de Bijbel. Een puzzel of quiz bijvoorbeeld. En natuurlijk wordt er ook gezongen! Jaarlijks wordt, samen met de ouders en belangstellenden Kerst, Pasen en Pinksteren gevierd en herdacht. Elk jaar is er een open zondagsschooluur, waarin ouders welkom zijn en eventueel vragen kunnen stellen.
Vrijdagavond 24 februari wordt er, vanaf 18.30 uur in de Hervormde Kerk in Harskamp een herdenkingsdienst gehouden. De kinderen brengen een aantal liederen ten gehore en er wordt teruggeblikt op de afgelopen 50 jaar. Eenieder wordt hartelijk uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en iets te drinken in het verenigingsgebouw achter de kerk.