Nieuws
Sinds 1 november is HappyNurse thuiszorg, al bekend in Ede; ook in Lunteren en Ederveen gestart. Wat maakt deze thuiszorgaanbieder anders dan de andere? HappyNurse wil met haar thuiszorg terug naar de eenvoud, zoals thuiszorg eigenlijk bedoeld is; dichtbij huis, met kleine teams, warm en betrokken!
 
De wijzigingen in het zorgstelsel en de snel groeiende behoefte aan thuiszorg vraagt om een nieuwe manier van denken en werken. Daarom is HappyNurse thuiszorg gestart met kleinschalige wijkteams van ervaren professionals die de omgeving kennen en zich volledig kunnen richten op het leveren van persoonlijke zorg met liefde en respect voor uw wensen. Geen betutteling!
Als u afhankelijk bent van thuiszorg weet u hoe belangrijk het is om zelf de regie te kunnen houden: en altijd op dezelfde verpleegkundigen te kunnen rekenen. Deze verpleegkundigen houden werkelijk rekening met uw situatie en komen zoveel mogelijk op de afgesproken tijd bij u langs. Ze volgen het beloop, bieden service en zijn flexibel; samen met de verpleegkundige maakt u uw zorgplan geheel op maat.
Vestigingsmanager Tineke de Wit is een (wijk)verpleegkundige met 34 jaar ervaring in de thuiszorg.
“Naast veel ervaring in de thuiszorg heb ik gewerkt als casemanager dementie bij ketenzorg Amstelland en als praktijkverpleegkundige bij gezondheidscentrum voor asielzoekers. Al deze ervaring heeft ertoe geleid dat ik nu mijn eigen thuiszorgorganisatie heb ; wijkteam Bennekom, wijkteam Lunteren, wijkteam Ederveen en de buitengebieden van Ede als franchise nemer bij HappyNurse. Als extra service kunnen wij de cliënten en hun mantelzorgers onafhankelijke casemanagement dementie bieden. Naast het behartigen van de belangen van de cliënten en het managen van de wijkteams draai ik zelf ook diensten zodat ik samen met mijn personeel de kwaliteit van de geleverde zorg hoog kan houden”.
 
Bent u of kent u iemand die op zoek is naar thuiszorg , dan kunt u contact opnemen met de wijkzuster Tineke de Wit via telefoonnummer
06-40791348 (24/7) of via wijkteam.bennekom@happynurse.nl
HappyNurse thuiszorg; de thuiszorg met het hart op de juiste plek.