Nieuws
Berkhof BV uit Scherpenzeel en Gert Vlastuin Transport BV uit Wekerom gaan exclusief het mesttransport verzorgen naar de mestverwerkingslocatie van GreenFerm in Apeldoorn. Onlangs hebben de partijen hiervoor de transporto vereenkomst gesloten.
Zowel de heer Berkhof als de heer Vlastuin spreken hun vertrouwen uit in de nieuwe mestverwerkingsfabriek.
Berkhof vindt dat de GreenFerm fabriek zich onderscheidt door een aantrekkelijk en betaalbaar verwerkingstarief.
Vlastuin hoopt op een snelle opvolging van dit initiatief op andere locaties omdat er een grote behoefte aan mestverwerking is. GreenFerm heeft met Berkhof en Vlastuin twee gerenommeerde transporteurs gecontracteerd bij wie zowel de logistieke planning als het transport in goede handen is.
GreenFerm_tekent_mesttransport
Greenferm richt zich op de verwerking van dierlijke drijfmest (rundvee-, varkens- en zeugendrijfmest). Op diverse locaties werkt het bedrijf aan de realisatie van grootschalige mestverwerking. Als eerste locatie is het bedrijventerrein
De Ecofactorij in Apeldoorn gekozen. Op dit moment nadert de inschrijving de 70% van de jaarlijks te verwerken 350.000 ton mest.
GreenFerm werkt met een all-in tarief dat bestaat uit een poortgeld van € 11,- per ton drijfmest en een toeslag voor transport, monstername en -analyse, administratie en weging. De vergoeding voor het transport is afhankelijk van de afstand naar de mestverwerkingsfabriek in Apeldoorn. Veehouders hebben het hele jaar zekerheid over mestafzet.
Veehouders met een mestoverschot kunnen nog mestverwerkingscapaciteit reserveren bij GreenFerm. Voor het reserveren van verwerkingscapaciteit wordt € 1,- in rekening gebracht. Dit voorschotbedrag wordt in het eerste mestleveringsjaar in mindering gebracht.
GreenFerm tekent mesttransport overeenkomst met transporteurs Berkhof en Vlastuin
Kleintje pl