Nieuws
De gemeente Ede zet het re-integratieproject Service- en Preventieteam Valleilij voort. In dit project worden bijstandsgerechtigeden ingezet als medewerker van het service en preventieteam op de Valleilijn. Het project dat in 2012 is gestart, is een succes en de gemeente is verheugd dat het service- en preventieteam langer actief blijft op de Valleilijn.
De resultaten zijn aansprekend; de sociale veiligheid op en rond de stations van de Valleilijn is verbeterd en gestabiliseerd. Volgens de politie is er een afname van 22% van onder andere vernielingen, diefstal en drugsgebruik. Ook wordt er minder zwart gereden en gaat er een preventieve werking van de Service- en Preventiemedewerkers uit. Er zijn er ruim 50 bijstandsgerechtigden met het traject gestart en inmiddels heeft meer dan de helft van deze mensen betaald werk gevonden.
In 2009 is de gemeente Ede medeondertekenaar geweest van het Veiligheidsarrangement Valleilijn, met als doel het vergroten van de sociale veiligheid op de Valleilijn. Door het inzetten van menselijk toezicht moest dit doel gerealiseerd worden. Vanuit de afdeling Werk en Participatievan de gemeente Ede is hiierop ingespeld door het initiëren van het re-integratieproject: Service- en Preventieteam Valleilijn.
De gemeente heeft op basis van de positieve resultaten en de opgedane ervaringen er voor gekozen dit project voort te zetten. Het gaat hier om een integraal project waarbij vijf portefeuilles van de gemeente Ede betrokken zijn, nml: Werk & Participatie, Veiligheid, Toezicht, Integratie en Mobiliteit. Kandidaten vanuit de gemeente Wageningen kunnen ook aangemeld worden voor dit re-integratieproject. Ook de deelnemende vervoerders van de Valleilijn als Connexxion en Syntus nemen deel aan dit project door stage- en/of werkplekken beschikbaar te stellen.