Nieuws
Het Edese Statenlid en ChristenUnie fractievoorzitter Pieter Plug wil opheldering van het provinciebestuur waarom er nog steeds geen overeenstemming is bereikt met de gemeente Ede om te komen tot een rotonde op de huidige kruising Provinciale weg N304 en de Hoenderloseweg in Otterlo. De Gemeente Ede heeft de wens om op het kruispunt een rotonde te realiseren, zodat touringcars met bestemming Park de Hoge Veluwe niet meer door de smalle Dorpsstraat hoeven te manoeuvreren. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid in het dorp Otterlo, aldus Pieter Plug, die de kwestie deze week opnieuw aan de orde stelt bij de verantwoordelijke Gedeputeerde.
 
Afgelopen woensdag tijdens het bezoek van de Commissaris van de Koning, de heer Cornielje, aan de Gemeente Ede vroeg het Gemeentebestuur nogmaals aandacht voor de wens om te komen tot aanleg van een noodzakelijke rotonde. Met een touringcar werd een rondtoer gemaakt door verschillende buitendorpen van de Gemeente Ede en konden de aanwezige raadsleden en Statenleden zelf ervaren hoe ongewenst het is dat zo’n imposante touringcar dwars door de kern van het dorp Otterlo rijdt richting de ingang van het Park De Hoge Veluwe, met alle gevaar voor met name voetgangers en fietsers in de Dorpsstraat.
Alhoewel de Gemeente Ede al enige tijd aandringt bij de Provincie om een rotonde te kunnen realiseren wil de Provincie hieraan nog steeds niet meewerken. In 2013 scheef Otterlo’s Belang ook al een brief aan de Commissie Mobiliteit van de Provincie Gelderland waarbij ze aandrong bij de Provincie om met een oplossing te komen. Plug stelde de kwestie destijds ook al aan de orde waarop de verantwoordelijke Gedeputeerde reageerde dat ze openstaat voor verder gesprekken met de Gemeente Ede, maar de door de Gemeente Ede gewenste rotonde niet onderschreef.
Plug stelt namens de Gelderse ChristenUnie fractie de kwestie deze week opnieuw aan de orde en wil van de Provincie weten welke gesprekken de afgelopen drie jaar met de Gemeente Ede hierover gevoerd zijn. Is er vanuit de Provincie Gelderland actief gezocht om tot een oplossing te komen, wil Plug graag weten. Daarnaast verzoekt hij de Provincie opnieuw het gesprek met Ede hierover te openen en afspraken te maken die leiden tot realisatie van de rotonde of, indien dat niet mogelijk is, met elkaar te zoeken naar een oplossing waar zowel de Provincie Gelderland alsmede de Gemeente Ede en het dorp Otterlo zich in kunnen vinden. Dit is in het belang van de verkeersveiligheid van het dorpshart Otterlo, aldus het Edese ChristenUnie Statenlid.