Nieuws
De provincie Gelderland komt in actie om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen. Initiatieven van ChristenUnie en SGP om de sector te hulp te schieten hebben ertoe geleid dat vandaag in de vergadering van Provinciale Staten een motie is aangenomen die ondersteuning aan pluimveehouders via het Poultry Expertise Centre moet bieden.
Gelderland_komt_door_fipronil_getroffen_pluimveehouders_tegemoet_-_kopie 
De pluimveesector is hard getroffen door de fipronilcrisis. Veel pluimveehouders zijn erdoor getroffen en bij velen staat het water aan de lippen. De fipronil die de bloedluis in pluimveestallen moest aanpakken is als middel erger dan de kwaal. De ChristenUnie wil dan ook met de andere partijen samen met de pluimveesector inzetten op meer wetenschappelijk onderzoek naar preventie, monitoring en bestrijding van de lastig te bestrijden bloedluis. Het Poultry Expertise Centre in Barneveld heeft een positieve bijdrage geleverd aan de verlichting van het leed van de pluimveehouder en het is dan ook een goede zaak dit kenniscentrum verder te ondersteunen. Daarmee is het leed nog niet geleden bij de getroffen pluimveehouders, maar het is een eerste aanzet.
 
“Met het aannemen van deze motie hebben we vanuit de Provincie ook onze verantwoordelijkheden genomen om getroffen pluimveehouders tegemoet te komen.” Aldus Statenlid Dirk Vreugdenhil. “We realiseren ons dat dit slechts een kleine stap is en zullen ons in blijvend spannen om pluimveehouders te blijven ondersteunen.”