Nieuws
De Gehandicaptenraad Ede (GRE) heeft met ingang van 1 januari 2016 een informatiepunt Sociaal domein (Wmo) ingesteld.
“Het was ons tijdens informatieavonden van de gemeente opgevallen dat nogal wat mensen met vragen zaten over, onder meer, de jeugdzorg en de participatiewet. Door alle wijzigingen in de sociale wetgeving is het erg onoverzichtelijk voor hen geworden”, vertelt Rob Landsbergen, voorzitter van de GRE. “Juist de mensen voor wie die nieuwe regels heel belangrijk zijn, weten vaak niet waar zij met hun vragen terecht kunnen.”,
 
Geen klachtenloket
“De GRE maakt wel het voorbehoud dat het informatiepunt niet bedoeld is voor individuele belangenbehartiging en ook geen klachtenloket is.
Via de site van de GRE kunnen de mensen hun vraag stellen. We zullen dan proberen binnen 2 weken een antwoord te geven. En mochten we geen antwoord weten dan laten we hen dat ook weten of verwijzen naar de instantie waar zij wel antwoord op hun vraag kunnen krijgen.”, aldus Landsbergen.
 
De website van de GRE is: www.gre-ede.nl