Nieuws
Eind januari heeft het poolbiljart in ‘De Spil’ plaats gemaakt voor een carambole wedstrijdbiljart. Deze biljarttafel is geheel gerenoveerd en voorzien van een nieuw laken en nieuwe banden.
Het bestuur van ‘De Spil’heeft deze investering gedaan om de biljartsport in Harskamp een steuntje in de rug te geven en jong en oud kennis te laten maken met deze sport.
 
Het bestuur is van mening dat juist in een gemeenschapshuis als ‘De Spil’, waar al diverse verenigingen hun domicilie hebben, een biljartclub zeker ook bestaansrecht kan hebben. In dit kader (om al in biljarttermen te spreken) is een aantal mensen (biljartliefhebbers) benaderd, die de oprichting van de ‘Biljartclub De Spil’ in gang gaan zetten.
Tijdens de eerste bijeenkomst op woensdag 11 februari zijn er al direct spijkers met koppen geslagen.
 
De eerste info-clubavond is vastgesteld op vrijdagavond 13 maart om 19.30. Het is de bedoeling dat dit een informele avond is om met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen hoe we de ‘BC De Spil’ gestalte gaan geven.
Voel je er wat voor om lid te worden, meld je dan zo snel mogelijk aan want vol = vol ! Er is maar één biljart ter beschikking en dat betekent dat er ruimte is voor een beperkt aantal deelnemers op één avond!
Het ligt in de bedoeling dat, bij voldoende deelname, op de vrijdagavond een onderlinge competitie gaan opstarten.
 
Kun je nog niet biljarten, dan hoeft dit geen belemmering te zijn, want een ieder speelt op z’n eigen niveau én om de gezelligheid. Kun je wel al een aardig balletje stoten, dan is dat mooi meegenomen.
Wil jij je nog niet binden aan een club, maar wel graag een balletje stoten, dan kan dat bijvoorbeeld op de woensdagmiddag of een ander dagdeel wanneer het biljart vrij is.
 
Kijk alvast eens op www.bommeltje.nl, hier vind je heel veel informatie over carambole-biljarten. Kom gerust op vrijdagavond 13 maart om 19.30 uur naar De Spil om kennis te maken met de biljartsport!
 
Voorlopige contactgegevens:
BC De Spil (in oprichting), E-mail: j.beerdsen@upcmail.nl, Tel.: 06 8355 2250.