Nieuws

Woont u in het buitengebied in de buurt van het nieuwe Klompenpad het Valkschepad rondom De Valk? En wilt u uw omgeving meer landschappelijke kwaliteit geven? Doe dan mee met het project ‘Valkschepad in het Groen’! Kom naar de informatieavond hierover op
maandag 3 november 2014. De gemeente Ede biedt in samenwerking met de werkgroep Klompenpad Valkschepad, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en  Plaatselijk Belang De Valk particulieren, buitenlui en agrariërs, die in De Valk in de wijde omgeving van het Klompenpad
Valkschepad wonen, de mogelijkheid deel te nemen aan dit unieke beplantingsproject in het buitengebied. De informatieavond begint om 20.00 uur in Kulturhus,

Doe_mee_met_Valkschepad_in_het_Groen
Vrijwilligers zijn aan het werk met het aanplanten van groen.

Hoge Valkseweg 52 in Lunteren ( voormalige Rabobank) . Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname aan het project houdt in dat u een bezoek krijgt van een landschapsmedewerker van de gemeente Ede. In overleg met u wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het gebied. Op basis van het beplantingsplan wordt plantmateriaal aan u ter beschikking gesteld. Uw omgeving kunt u via deze eenmalige actie verfraaien met landschappelijk passende beplanting, zoals een enkele boom, bomenrij, struikenrij, haag, boomgaard of combinatie van mogelijkheden. Op deze manier sluit uw terrein aan bij het omliggende landschap en zullen veel vogels en andere dieren dankbaar gebruik maken van de struiken en bomen. Het gaat dus om beplanting op de rand van het landschap of in het landschap, geen tuininrichting. Tevens wordt het landschap beter beleefbaar en aantrekkelijker voor de wandelaars van het Klompenpad. Aanmelden voor het project Valkschepad in het Groen kan op de avond zelf of via landschapsbeheer@ede.nl