Nieuws

Iedereen met een vraag of aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg, burenhulp en vrijwillige hulp kan bij De Medewerker terecht. Hiervoor is nu één centraal telefoonnummer en mailadres ingevoerd: 0318 651 312 en info@demedewerker.nl.

Jolien Kohlmann-Bins, directeur van De Medewerker: “Wij willen burgers en organisaties uit de gemeente Ede laten weten dat wij er voor ze zijn en hoe ze ons kunnen bereiken. Nieuw is dat we nu één Centrale Entree hebben voor (potentiële) vrijwilligers, hulpvragers, mantelzorgers, organisaties en eigenlijk iedereen die onze hulp of kennis kan gebruiken of samenwerking zoekt.”

De Medewerker bemiddelt tussen mensen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die vrijwilligers nodig hebben en tussen mensen met een hulpvraag en organisaties die vrijwillige hulp bieden. Ook op individueel niveau kunnen burgers elkaar vinden via de burenhulpwebsite.
Naast deze makelaarsfunctie speelt De Medewerker een rol in de ondersteuning van mantelzorgers en voeren we een aantal maatjesprojecten uit. Een belangrijke andere taak is het vergroten en het uitwisselen van kennis binnen de nuldelijn, het bevorderen van samenwerking en het verbinden van activiteiten binnen de nuldelijn.

Een andere poot binnen De Medewerker is het Expertisecentrum. Hier ontwikkelen we in nauw overleg met belanghebbenden het scholingsaanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers, we organiseren netwerkbijeenkomsten en evenementen en werken aan de participatie van jongeren en volwassenen via vrijwilligerswerk. Ook worden in dit Expertisecentrum nieuwe initiatieven genomen zoals de ontwikkeling van de ombudsfunctie voor het informele veld en het maatjesbureau.
Met dit alles willen we bijdragen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en waar mensen oog hebben voor elkaar. Samen maken we het verschil.”

De Medewerker is iedere werkdag te bereiken tussen 9.00 en 14.00 bereiken en na 14.00 op afspraak.