Nieuws
In 1956 besloten enkele (huis)vrouwen uit de buurtschap De Valk dat er voor hen ook een vereniging moest komen voor de algemene ontwikkeling van de vrouw. Dit was het ontstaan van de C.P.B. (Christelijke Plattelands Vrouwen). In de eerste jaren werd nog echt voorlichting gegeven over huishoudelijke zaken en opvoeding.
In de jaren 1990 sloot de landelijke C.P,B. zich aan bij de N.C.V.B. De afdeling van De Valk ging hierin automatisch mee. Maar na enkele jaren voelden de dames uit De Valk zich daar toch niet goed thuis en sloten zij zich aan bij de landelijke Christenvrouw.
 
Dit is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met steeds rond de 80 leden. Er is wel een klein probleempje. Tijdens de maandelijks bijeenkomsten zijn er nog bijna uitsluitend nog grijze haren te zien!
Jonge leden zijn dan ook meer dan welkom. Vooral in dit jubileumjaar. Het 60 jarige jubileum werd op 17 februari gevierd.
 
Jubileumavond
Om 18.00 uur was iedereen aanwezig om te genieten van een heerlijke broodmaaltijd met een lekkere kop soep, en fruit toe. Dit was mogelijk door de vele gulle giften van de sponsors die de vereniging een warm hart toedragen. Een van hen mag wel speciaal worden genoemd, n.l. mevr. Luttihuizen-van Ee die heel veel potjes jam heeft gemaakt in de meest lekkere smaken. De opbrengst ervan was voor de vereniging.
De_Christenvrouwen_uit_De_Valk_bestaan_60_jaar 
Er werden een aantal leden gehuldigd die al langer lid waren:
40 jaar lid: mevr. W. Vemeer-Bleyenberg, mevr. A. Hazeleger-v.d.Kieft en mevr.P.v.Ee-van.Elten - 45 jaar lid mevr. M. Drost-Pol, - 50 jaar lid mevr. W. Haanschoten-Hey en mevr. A.v. Eck v.d. Lagemaat - 55 jaar lid mevr. R Minne-Ploeg.
60 jaar lid en mede oprichtster van de verenging mevr. T. v.d. Berg- Plaggenhoef.
 
Allen werden gehuldigd en verwend met een mooi boeket en een aandenken.
Mevr T. v.d. Berg kreeg zelfs een hartelijke felicitatie en een presentje van burgemeester Cees v.d. Knaap aangeboden
 
Verder werd er door Gerrie Morren een power-point presentatie gegeven met veel foto’s uit de oude doos, wat soms mooie herinneringen opleverde.
 
Verder was er nog een bestuurswisseling n.l. Luutje Veldhuizen volgt Steef Hazeleger op en Belina Jansen volgt Hennie Groeneveld op, als eerste en tweede secretaresse.
Na het zingen van het Bondslied volgde nog een heel gezellige koninginnebingo waarbij iedereen bingo had