Nieuws
Er ligt een grote uitdaging voor ons allen om de CO2 uitstoot terug te dringen. Gemeentes hebben zich gecommitteerd om de CO2 uitstoot binnen hun gemeente terug te dringen.
Onze gemeente kan faciliteren en stimuleren zodat inwoners en bedrijven fors op energie kunnen besparen. “Wat niet hoeft te worden gebruikt, behoeft ook niet te worden opgewekt.”
 
De laatste tijd ontstaan er binnen onze regio, diverse initiatieven voor de ontwikkeling van zonnevelden. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van zonnevelden van een aantal tot een groot aantal hectares. Veelal worden deze initiatieven genomen door projectontwikkelaars, of partijen welke zelf niet in het gebied woonachtig zijn. Men zoekt naar “de krenten uit de pap” . Dit brengt onrust in de omgeving.
Helaas constateer ik ook veel “wildgroei en emotie” rond zonneweides wegens het ontbreken van heldere kaders.
Dit vraagt om een debat met de samenleving, om zodoende draagvlak te creëren en strikte kaders te kunnen stellen. Burgerparticipatie is uiterst belangrijk bij het stellen van kaders maar ook bij het uitvoeren van projecten.
 
Als bewoner van ons prachtige buitengebied en als ondernemer in de agrarische sector ben ik tegen het lukraak ontwikkelen van zonnevelden. Het heeft duidelijk mijn voorkeur om de “zonneladder“ toe te passen.
Prioriteer eerst daken, dan gronden welke niet benut worden, zoals taluds, daarna grond met een “dubbelgebruik” en natuurgebieden met een lichte doelstelling. Pas daarna zou landbouwgrond een allerlaatste optie zijn. Ook in het belang van de bredere klimaat-doelstellingen is het noodzakelijk om landbouwgronden beschikbaar te houden voor de agrarische sector. De uitdagingen voor duurzame voedselproductie zijn immers minstens net zo groot als die voor duurzame energie.
 
Ik zou tevens willen oproepen om gedifferentieerde SDE+ subsidie te bepleiten. Dus op daken hoog tarief en op zonneweides laag tarief.
Wat mij betreft is het tijd om heldere kaders te stellen met elkaar, en de klimaatopgave proactief op te pakken. Niemand heeft belang bij “cowboys in het buitengebied”
 
Met vriendelijke groet,
Conny van den Top
Bestuurslid LTO Gelderse Vallei