Nieuws
De ChristenUnie vindt dat er zuinig omgegaan moeten worden met de ruimte in Gelderland. In Gelderland neemt de leegstand van gebouwen toe, zowel van kantoor- en bedrijfspanden, maar ook van agrarische gebouwen en woningen. Laten we niet bouwen voor leegstand, maar dit juist aanpakken. Om de leegstand goed in beeld te krijgen lanceert de ChristenUnie op 3 februari a.s. haar leegstandsregister. Daarmee kunnen we plannen maken voor lege panden en daarmee de leegstand bestrijden. We noemen dat Ruimtelijk Rentmeesterschap, aldus ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil.
 
Aanpak leegstand
De ChristenUnie wil zuinig zijn met de beschikbare ruimte, wil op een creatieve manier omgaan met de leegstaande panden en wil een duurzame ruimtelijke visie die nieuwe leegstand voorkomt. Leegstand neemt toe in Gelderland, maar er is geen dekkend systeem om de leegstand op te sporen en te bestrijden. Voor de aanpak van de leegstand zijn adequate plannen nodig om de panden een andere bestemming te geven. Dan moet wel goed in beeld zijn waar die panden zich bevinden. Vervolgens kunnen gemeenten soms een beroep doen op het programma Steengoed Benutten van de Provincie voor de aanpak van leegstand.
 
Leegstandsregister
Om de leegstand te signaleren en aan te pakken lanceert de ChristenUnie a.s. woensdag een leegstandsregister. Uiteindelijk moet dit een volledig en actueel overzicht vormen van de leegstand in Gelderland. De ChristenUnie Gelderland wil hiermee een bijdrage leveren aan het bestrijden van leegstand in Gelderland. We moeten zuiniger omgaan met de beperkte ruimte die we hebben, en een manier hiervoor is leegstaande panden een nieuwe bestemming te geven, Ruimtelijk Rentmeesterschap noemen we dit, aldus Statenlid Dirk Vreugdenhil.