Nieuws
Twaalf vrijwilligers uit alle delen van de Europese gemeenschap zijn begonnen aan hun European Voluntary Service (EVS) waarin ze 12 maanden lang op diverse plekken in de zorg zullen werken. Acht van hen zijn gehuisvest in Lunteren waarvandaan ze in Utrecht bij Humanitas en in Arnhem dagelijks bij ’s Kooningsjagt van Siza werken.
De andere vier wonen en werken in Jeugddorp de Glind bij Barneveld. Ze zijn naar Nederland gekomen om hun steentje bij te dragen aan de samenleving, om de Nederlandse cultuur en taal te leren. Jongeren tussen de 17 en 30 jaar uit heel Europa kunnen deelnemen aan het EU-jeugdprogramma Erasmus +.
 
Een onderdeel daarvan is de European Voluntary Service. Dit programma faciliteert en financiert de jongeren om hun vleugels uit te slaan als Europese burgers en zich persoonlijk verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd doen ze vrijwilligerswerk in het land waar ze heen gaan. Een echte win-win situatie dus.
In Nederland voert het Nederlands Jeugd Instituut dit programma uit.
 
Stichting Rock Solid voor internationaal Jongerenwerk in Lunteren is de organisatie die de praktische uitvoering van de service handen en voeten heeft gegeven en de vrijwilligers naar hier heeft laten komen. Na een zorgvuldige voorbereiding, een contact making event medio juni 2015 in Nederland, en een vertrektraining in hun thuisland kwamen ze de eerste week van september naar Nederland.
Rock Solid zorgt voor hun huisvesting, hun werkplekken, hun financiën en maakt het mogelijk dat ze als groep regelmatig samen activiteiten kunnen ondernemen. Twee keer per week krijgen de vrijwilligers Nederlandse les in een mooi lokaal in het Westhoffhuis, zodat ze al snel kunnen meepraten. Op iedere werklocatie is een mentor die de vrijwilligers begeleidt en ondersteunt.
 
Vier vrijwilligers werken bij Humanitas DMH Nieuwegein. Humanitas is een organisatie die werkt op het gebied van mensen met verstandelijke beperkingen of Psychische problemen. Humanitas heeft meerdere locaties en mogelijkheden voor vrijwilligers. Er zijn leefgroepen en een eigen restaurant gerund door cliënten van de organisatie. De vier vrijwilligers leren hier te werken met mensen aan de zelfkant van de samenleving.
Daarnaast is hun taak de lokale jongeren en klanten van de organisatie te motiveren en activeren om deel te nemen aan projecten. Ook richten zij zich op het stap voor stap verbeteren van de omstandigheden in hun eigen land wanneer ze terug naar huis gaan.
 
Vier andere vrijwilligers werken bij Siza. Dat is een organisatie voor verstandelijk en lichamelijk beperkten, o.a. ’s Kooningsjagt bij Arnhem hoort bij deze organisatie naast nog vele andere andere locaties. In deze organisatie werken de vrijwilligers als ondersteunende kracht in leefgroepen. Hier werken ze met mensen in de samenleving die minder bedeeld zijn en een intensieve zorg behoeven. Door de confrontatie met deze kant van de samenleving leren de vrijwilligers ook veel over zichzelf, hun eigen mogelijkheden en beperkingen. Deze ervaringen kunnen ze later in hun thuisland weer gebruiken voor het verbeteren van de omstandigheden in de zorg.
 
Dat laatste geldt zeker ook voor de vier vrijwilligers die in Jeugddorp de Glind werken. In de Glind zijn veel organisaties op het gebied van de Jeugdzorg actief. Ongeveer 150 kinderen en jongeren die niet huis kunnen wonen om heel verschillende redenen worden hier opgenomen en verschillende gezinnen en groepen.
De vrijwilligers zijn door bemiddeling van de Rudolphstichting op verschillende plekken in het dorp te werk gesteld als opvoeding ondersteunende kracht, bij de vrije tijdsbesteding en in de restaurantschool van Dok14. Daarnaast doen ze actief mee in het dorpsleven.