Nieuws
Woningen en bedrijven in het buitengebied van de gemeente Ede en de andere Gelderse Foodvalley-gemeenten krijgen binnenkort glasvezelaansluitingen. Het bedrijf CIF, Communication and Infrastructure Fund heeft aangegeven dit te kunnen en willen uitvoeren, voor eigen rekening en risico. Met deze partij worden hiervoor op korte termijn afspraken vastgelegd, zodat 96% van het buitengebied aangesloten kan worden. Voor de andere 4% volgt een maatwerkoplossing.
Er is door de vijf gemeenten hard gewerkt aan de plannen. Wethouder Leon Meijer is blij met deze stap: “Voor ondernemers, voor studerende jongeren of ouderen die contact willen met hun zorgverleners: glasvezel is van belang voor de sociale en economische vitaliteit in ons buitengebied. Ik ben blij dat we in onze regio nu snel aan de slag gaan.”
Bewonersinitiatief
Lunteren.net, een initiatief van bewoners en ondernemers uit Lunteren, pleit al lange tijd voor aansluiting van Lunteren op glasvezel. Om die reden wordt in deze kern gestart met het werven van bewoners die willen deelnemen (vraagbundeling). Zodra 50% van de bewoners ja heeft gezegd, kan hier als eerste de spa in de grond kan. Naar verwachting is dat begin 2017.
Technische uitwerking
De komende tijd gaan de vijf gemeenten (Ede, Barneveld, Wageningen, Nijkerk, Scherpenzeel) technische details uitwerken, zoals de hoogte van leges voor alle vergunningen, het toezicht op het graafwerk, de diepteligging van de kabels etc. Deze zaken worden vastgelegd in een convenant tussen iedere gemeente en CIF. Afhankelijk van hoe de afspraken er uit zien en afwijken van bestaande regelgeving wordt dit ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden.