Nieuws
Dit jaar bestaat Brandweer De Valk 70 jaar. Het buurtblad De Viersprong wil hier graag aandacht aan schenken. De redactie wil dan ook graag in contact komen met oud leden van het korps De Valk voor een groepsfoto oudgedienden korps De Valk.
Verschillende mensen hebben zich al aangemeld maar er zijn natuurlijk nog meer oud leden die we hierbij van harte uitnodigen voor de foto.
 
Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij de redactie van De Viersprong ( Steven van de Craats tel 0318 461698) of via de mail svandecraats@kliksafe.nl Zaterdag 19 maart om 10.00 uur willen we de foto maken voor de kazerne in De Valk