Nieuws
Vrijdag 3 juni nam mw. Gerrie Ligtelijn, wethouder gemeente Ede, opende een bijzondere zorgwoning van Stichting Betach. De woning is bedoelt voor personen met een Autisme Spectrum Stoornis. Door particuliere participatie is deze woning gerealiseerd. De woning biedt ruimte, d.m.v. studio’s, aan vijf bewoners.
Drie ondernemers uit de regio hebben de financiële middelen beschikbaar gesteld om deze kwetsbare doelgroep een prachtige toekomst te gunnen.
Bijzondere_zorgwoning_Stichting 
Stichting Betach
Deze stichting is opgericht op 1 januari 2011. Haar doel is mee te helpen aan de verbetering van de levenskwaliteit van normaal tot hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), orthopedagogische- en psychische noden. De stichting tracht haar doel te bereiken door het aanbieden van naschoolse opvang, dagbesteding en door het aanbieden van begeleide- / beschermde woonplekken.
 
Op 18 augustus 2015 is er gestart met graven en op 1 april 2016 kon de maatschap de sleutel(s) aan Stichting Betach overhandigen. Hiermee hebben 5 bewoners een prachtige begeleide woonplek om heerlijk te kunnen wonen en leven. Betach hanteert al 5 jaar lang de volgende stelling:
Veel mensen met autisme, die normaal tot hoog begaafd zijn,
willen zelfstandig kunnen wonen en werken.
 
Voor deze groep geldt:
“elk mens is uniek, als persoon gelijkwaardig en met het recht op zelfbeschikking”.
Dit betekent dat ze recht hebben op:
een leven als anderen een leven met anderen een leven geaccepteerd door anderen
en een ondersteuning en zorg die tegemoetkomt aan vraag en behoefte
 
Stichting Betach is aangesloten bij de volgende organisaties:
Vereniging Bezig: vereniging van Zorgboeren in Gelderland
Coöperatie Boer en Zorg: Zorginkoper voor ZIN (Zorg in Natura)
Nederlandse Vereniging voor Autisme. (expertise voor de zorgboerderij)
Federatie Landbouw en Zorg: Verzorgt en onderhoud de controle op Keurmerk voor Zorgboeren