Nieuws

Gemeente Ede gaat strenger handhaven op illegale bewoning recreatiewoningen.
De gemeente Ede intensiveert vanaf 2015 de handhaving op illegale bewoning van recreatiewoningen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders op 9 december besloten. Het is nu aan de gemeenteraad om geld beschikbaar te stellen om daarmee de benodigde extra capaciteit bij Omgevingsdienst De Vallei vrij te maken. Hierover wordt in januari besloten.

De gemeente Ede is een mooie plek om te recreëren en beschikt over hoogwaardige recreatieve en toeristische voorzieningen. De gemeente en recreatieondernemers werken er hard aan om de kwaliteit hiervan hoog te houden. De verblijven op de recreatieterreinen zijn bedoeld om in te recreëren en het is dan ook niet toegestaan om deze te gebruiken als woonverblijf. Permanent bewonen van recreatieverblijven heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de parken, maar ook op het imago van recreatie en toerisme in Ede. Het grootste probleem van permanente bewoning van recreatiewoningen in de gemeente Ede is de mate waarin dit gebeurt. In de basisregistratie personen staan 1.100 mensen ingeschreven op een recreatieadres. In totaal zijn er 4.400 recreatiewoningen in de gemeente Ede.
Handhaven
Met ingang van 1 januari 2015 gaat de gemeente tenminste 150 zaken per jaar handhaven. Tot nu toe waren dit 50 zaken per jaar. Door te handhaven, blijft het recreatieve product van de gemeente Ede beschikbaar en aantrekkelijk.
De aanpak
Bewoners, waarvan is vastgesteld dat zij illegaal in een recreatiewoning wonen, krijgen een last onder dwangsom opgelegd. Dit houdt in dat de bewoner wordt verplicht om de illegale bewoning te beëindigen (de last) binnen een daartoe gestelde termijn, om hiermee de betaling van een geldsom (dwangsom) te voorkomen. Bewoners die na 1 januari 2015 een recreatiewoning als vast woonadres betrekken, krijgen een half jaar de tijd om een andere woning te vinden. Als zij na deze periode de recreatiewoning nog illegaal bewonen, moeten zij de dwangsom betalen. Bewoners van recreatiewoningen die hier al voor 1 januari 2015 woonden, krijgen een jaar de tijd om een andere woning te vinden. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Bewoners die al voor 1997 op een vakantiepark woonden, kunnen een persoonsgebonden gedoogbeschikking aanvragen. Dit houdt in dat zij op het huidige adres kunnen blijven wonen, maar dat na hun verhuizen of overlijden de recreatiewoning weer alleen gebruikt mag worden voor recreatie.
Vervangende woonruimte
Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe woonruimte. Voor mensen in noodsituaties wordt gezocht naar maatwerkoplossingen.

De gemeente spreekt ook de eigenaren van recreatieparken, makelaars en uitzendbureaus voor arbeidsmigranten aan op hun verantwoordelijkheid als het gaat om illegale bewoning van recreatiewoningen