Nieuws
De Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken zet zich in voor behoud van de sprengenbeken op de Veluwe en de beken in de Gelderse Vallei, die hun (kwel)water ontvangen vanuit het Veluwemassief. Zie ook de website www.sprengenbeken.nl
 
Het Waterschap Vallei&Veluwe startte op 27 januari in Ederveen met inloopmiddagen over de nieuw vastgestelde legger van de wateren in het gebied van de Gelderse Vallei, dus ook van de wateren rondom Lunteren. De A-status voor onderhoud wordt bepaald door de hoeveelheid water die door een waterloop of beek stroomt. Bij de A-status (>75 l/sec) onderhoudt het waterschap een bepaald leidingvak zelf.
 
De Nederwoudse beek is echter van A-status naar een B-status gegaan omdat de hoeveelheid water onvoldoende is. Het betreft het beekgedeelte tussen oorsprong, net westelijk van de spoorlijn Lunteren-Barneveld bij de Mijlerweg en de Vitterweg, via de Broeksteeg tot aan de Barneveldseweg. In dat geval dienen de aangelanden het onderhoud voortaan zelf uit te voeren. Het waterschap controleert het onderhoud door periodieke schouw van de beek. Voor het waterschap betreffen dit de leidingvakken met de nummers WL 19034/19033 en 106390.
 
De Stichting tot Behoud van de Veluwse sprengen en beken staat op het standpunt dat het behoud van beken het beste is gewaarborgd als deze door het Waterschap zelf worden onderhouden. Op de Veluwe zijn vele (sprengen)beken die vanaf de oorsprong niet direct het vereiste debiet hebben, maar toch de A-status hebben behouden. Bovendien heeft het waterschap een jaar of tien geleden samen met gemeente Ede dit gebied heringericht en de landschappelijke ligging van dit beekdeel is juist zo mooi geworden, aldus de Bekenstichting.
 
De stichting zal tegen deze beslissing bezwaar indienen door het inbrengen van een zienswijze. Als u onze visie steunt, kunt u als aangelande, die straks zelf het onderhoud moet gaan uitvoeren, tegen deze beslissing bezwaar indienen. Dit doet u door op de website van waterschap Vallei & Veluwe het formulier van zienswijze in te vullen. Deze kunt u ook downloaden.
Zoek op www. Vallei-Veluwe.nl naar het reactieformulier Nieuw ABC. U kunt daar ook de nieuwe leggerkaart aanklikken. Zo ziet u welke status op de Nederwoudse beek, of een ander leidingvak van toepassing is.
Zie ook: www.sprengenbeken.nl. Voor contact per mail: info@sprengenbeken.nl
 
Bijgevoegde foto’s tonen de ligging van de Nederwoudse beek in dit gebied.