Nieuws
Tijdens de algemene ledenvergadering van SDS’55 uit De Valk-Wekerom werden enkele belangrijke besluiten genomen. Drie jaar geleden werd besloten om over te gaan naar een nieuwe structuur met een bestuur en een directie. In een gezamenlijke vergadering hebben bestuur en directie de ervaringen van de afgelopen jaren uitgewisseld en men vond dat het beter was om weer terug te keren naar één bestuur. De vergadering nam dit voorstel over.
Algemene_ledenvergadering_SDS_55 
Voorzitter Martin van Milligen stelde zich niet herkiesbaar. Martin vertelde: “Ik ben de afgelopen jaren in verband met mijn werkzaamheden te veel afwezig geweest op de zaterdag. En vooral op zaterdag gebeurt het bij een voetbalvereniging. Het werkt niet goed”.
Hij wordt opgevolgd door Pim Vonk, die in de directie sponsoring, onderhoud en activiteiten voor zijn rekening nam.
Ook bestuurslid algemene zaken Walter Kloostra bedankte in verband met zijn drukke werkzaamheden.
 
Ook werd op deze vergadering de titel: “lid van verdienste” ingesteld. Martin van Milligen kon gelijk drie leden in het zonnetje zetten.
Ced Moulten, Jan van Luttikhuizen en Arie Meerveld werden door de vergadering benoemd tot lid van verdienste voor hun jarenlange vrijwillige werkzaamheden bij SDS’55. Martin reikte de bijbehorende certificaten uit.