Nieuws
EHBO Lunteren is van start gegaan met ‘Ede doet’, om bonnen in te zamelen voor twee AED’s. Dit om in geheel Lunteren zes minuten dekking te geven.
 
IJssalon Portofino is hiervoor benaderd om te sponsoren. Zij wilden wel graag meedoen en hebben er een actie aan gekoppeld, als de bon daar ingeleverd wordt kreeg men één ijsje gratis.
Via Exaltosport zijn veel flyers uitgedeeld. Om onder de wandelaars van de vierdaagse bekend te maken, dat de waardebonnen bij IJssalon Portofino ingeleverd konden worden. De flyers zijn gedrukt door Roelof Middendorp. De Dio Soap and Spices heeft ook nog een bedrag overgemaakt. Mede hierdoor is ons doel behaald.
De AED’s worden geplaatst bij de Walderveense molen aan de Rrenswoudsestraatweg 52 en op de Mielweg 14 bij The Travel Club.
AEDs_in_Lunteren_op_nieuwe_locaties_geplaatst 
Het tweede initiatief van EHBO Lunterenwas om een AED met kast te krijgen. Dit doel is ook behaald. Deze AED komt op het Hoefje 35 bij Salon Sis.
Inmiddels is er een nieuwe actie gestart met ‘Ede doet’ waardebonnen. Om weer één AED voor het eind van volgend jaar (dus 2018) te kunnen plaatsen. Precieze locatie nog niet geheel bekend.
 
Nu er zoveel AED’s zijn in Lunteren roept EHBO Lunteren op, om een cursus reanimatie te volgen dit kan bij de EHBO vereniging lunteren.
De eerst volgende staat gepland op 24 en 31 oktober 2017, de kosten zijn € 25,00.
Opgeven en info bij M. Borggreve, tel. 0318 – 48 38 19. e-mail: famborggreve@hotmail.com
Kunt u al reanimeren? Geef u dan op via de hartstichting als burgerhulpverlener.